21.3.08

Alber Kami "Naličje i lice"

"U tome je bila sva moja ljubav prema životu: tiha žudnja za onim što će mi možda izmaknuti, gorčina prikrivena zanosom."

No comments: