27.2.09

Milena Jesenska "Put do jednostavnosti"

art credits: empreinte
"Mislim da niko ne može da uspe bez ove operacije: izvaditi iz sebe izgubljena i lažna, ambiciozna mestašca, rane pustiti da zarastu i hrabro priznati šta se sve nema. Kada se to učini, najteži uspon ostaje iza nas. Ispred vas je jednostavan i širok put. Ostaje nam samo da svoje sposobnosti i lepotu svesno negujemo a svoje loše osobine pustimo da zakržljaju i sakrijemo ih u ćošak, gde neće smetati nikome osim nama samima. Posle od njih ostaje samo mali zavežljaj koji nosimo sami, na svoju odgovornost. Možda će nekome uspeti da ga negde zaboravi, ili što je još hrabrije, baci uzvikujući: Konačno su mi ruke slobodne! "

24.2.09

Ivo Andrić "Ex Ponto"

Mnogo samuješ i dugo ćutiš, sine moj, zatravljen si snovima, izmoren putevima duha. Lik ti je pognut i lice bledo, duboko spuštene veđe i glas kao škripa tamničkih vrata. Iziđi u letnji dan, sine moj!

- Šta si video u letnji dan, sine moj?

Video sam da je zemlja jaka i nebo večno, a čovek slab i kratkovek.

- Šta si video, sine moj, u letnji dan?

Video sam da je ljubav kratka, a glad večna.

- Šta si video, sine moj, u letnji dan?

Video sam da je ovaj život stvar mučna, koja se sastoji od nepravilne izmene greha i nesreće, da živeti znači slagati varku na varku.

- Hoćeš da usniš, sine moj?

Ne, oče, idem, idem da živim."

20.2.09

Ivo Andrić "Ex Ponto""Video sam da je, u ova vremena, glavni i često jedini pokretač ljudskog delovanja strah, panični, nerazumni, često posve bezrazložni, ali istinski i duboki strah."

"U svakoj provinciji postoji jedan očajan strah od dosade. On je uzrok one bezumne društvenosti, ogovaranja i očajnih terevenki."

"I najudaljeniji krajevi večnog leda osete proleće, ma kako kratko."

"Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni, i još čudnije: kako često nam baš to malo nedostaje."

"Svejedno koja je vaša istina, glavno je: proneti je kroz život kao svetinju i ne izneveriti dušu svoju nikad."

19.2.09

Ivo Andrić "Ex Ponto"

art credits: senju-hime

"U zdrava čoveka je centar mišljenja: život i njegova patnja, a u melanholika: smrt i njene tajne."

"Teško je za dušu što osećaji koji su vezani uz dogadjaje našeg života, ne umiru zajedno sa njima, nego i kada nestane lica i krajeva, oni ostaju živi i sveži, istiniti i moćni kao u dan doživljaja. A kako su izgubili svaku realnu podlogu, bude bol i čežnju, tresu dušom kao nezaštićenim stablom, hrane se nemirom srca, kradu sadašnjost i truju budućnost."

"Najteže je čoveku kada sam nad sobom oseti samilost."

18.2.09

Ivo Andrić "Ex Ponto"

"Sad uvidjam, gubiti je strašno samo tako dugo dok se ne izgubi sve. Jer gubiti malo donosi žalost i suze i dok god možemo na preostalom meriti veličinu izgubljenog, teško nam je, ali kad jednom izgubimo sve, onda osetimo lakoću za koju nema imena, jer to je lakoća prevelikog bola."

"Ljudi su nama potrebni i nikako se, nikako, ne može živeti bez opraštanja. Svi su mi ljudi i te kako potrebni. Svi, od one starice koja me je primila na ruke kad sam došao na svet, pa do onog nepoznatog prolaznika koji će, kad mene budu nosili na neko groblje neki ljudi, skinuti kapu i prekrstiti se i zaželeti mi večni mir i laku zemlju."

16.2.09

Ivo Andrić "Ex Ponto""Ko zna od srećnih i slobodnih šta je to samoća? Ni pauka nije bilo da bar jednom ne protka moju samoću, a čovek čije sam korake čuo pred vratima bio je moj neprijatelj."

"Mi nismo atomi prašine koja se u oblacima bez cilja diže leti nad drumovima, nego sićušni delovi beskonačnog mozaika kome ja ne mogu ni naslutiti smisao, oblik ili veličinu, ali u kom sam, našao svoje mesto i stojim pobožno, kao u hramu!"

"Sve što je ikada samo taklo oči, usne i ruke moje, sve je u mojoj svesti živo i svetlo na tamnoj pozadini ove patnje. Raskoš i lepota života žive neuništivo u meni."

"Svi gromovi nalaze u meni odziva, sve tišine nalaze u meni svoje mesto i svi vetrovi svoja polja i svoje magle gudure."

10.2.09

Herman Hese "Igra staklenih perli"

art credits: mbdsgn

"Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji."

"Postoji istina, dragi moj! Ali učenje za kojim ti žudiš, apsolutno, savršene učenje koje jedino donosi mudrost - takvo učenje ne postoji. To uopšte i ne treba prijatelju, da čeznem za nekim savremenim učenjem, nego za usavršavanjem sebe samoga. Božanstvo je u tebi, ne u pojmovima i knjigama. Istina se proživljava, ne propoveda se."

5.2.09

Ivo Andrić "Znakovi pored puta"


"Ponekad čovek preživljava takve stvari, da sama činjenica da ih je preživeo znači ne samo pobedu i izbavljenje nego i čudo. Jedno ponovno, radosno rodjenje - po naročitoj milosti viših sila."

"Svi su pokojnici, u stvari - zaboravljeni!"

"Kad jedno odredjeno stanje počne da vas muči, da postaje neizdržljivo, nemohte stajati u mestu jer bolje neće biti, još manje pomišljajte da bežite natrag jer se od toga pobeći ne može. Da biste se spasili - idite napred! Terajte do vrhunca! Do apsurda! Idite do kraja dok ne dotaknete dno, dok vam se ne ogadi. U tome je lek!"

"Toliko je bilo u životu stvari kojih sam se bojao - a nije trebalo. Trebalo je živeti."