5.2.09

Ivo Andrić "Znakovi pored puta"


"Ponekad čovek preživljava takve stvari, da sama činjenica da ih je preživeo znači ne samo pobedu i izbavljenje nego i čudo. Jedno ponovno, radosno rodjenje - po naročitoj milosti viših sila."

"Svi su pokojnici, u stvari - zaboravljeni!"

"Kad jedno odredjeno stanje počne da vas muči, da postaje neizdržljivo, nemohte stajati u mestu jer bolje neće biti, još manje pomišljajte da bežite natrag jer se od toga pobeći ne može. Da biste se spasili - idite napred! Terajte do vrhunca! Do apsurda! Idite do kraja dok ne dotaknete dno, dok vam se ne ogadi. U tome je lek!"

"Toliko je bilo u životu stvari kojih sam se bojao - a nije trebalo. Trebalo je živeti."

1 comment:

Anonymous said...

divnoooo sto postoji nesto ovako!!!!!