19.11.07

Erih From "Bekstvo od slobode"


art credits: Mizuenzeru

"Uvidjamo da je proces ljudskog oslobadjanja sa jedne strane, proces stalnog jačanja i integracije, ovladavanja prirodom, jačanja moći razuma i razvijanja solidarnosti sa drugim ljudskim bićima. Ali ta sve veća individuacija znači sve veće izdvajanje, nesigurnost, te na taj način, sve veću čovekovu nedoumicu o njegovoj ulozi u svetu, o značenju njegovog života, a sa tim i njegovo sve veće osećanje da je kao pojedinac nemoćan i beznačajan."

No comments: