17.8.15

Terrence Malick "Novi svet"

Sven Prim "Hand"

"Savest ume da zasmeta kao muva.. kao pas koji neprekidno laje."

No comments: