8.6.14

Džo Hil "Rogovi"


“Merin mu je češće telefonirala i slala mailove, pretvarajući se da želi da vidi kako je. Ili je možda zaista mislila da to radi zbog toga. Li nije potcenjivao sklonost prosečnih ljudi da zavaravaju sami sebe u vezi sa sopstvenim namerama.”

 “Samo đavo voli ljudska bića onakva kakva ona jesu i raduje se njihovim lukavim prevarama, besramnoj radoznalosti, nedostatku samokontrole, njihovom porivu da prekrše pravila i spremnosti da prodaju svoju besmrtnu dušu za jedan kres. Đavo zna da samo oni hrabri, koji rizikuju dušu zbog ljubavi – imaju pravo na dušu, čak i ako Bog ne misli tako.”

 “Ti i tvoj magični svet. Kres može samo da bude kres. Ne mora biti transcendentalno iskustvo koje će ti izmeniti život.”

 “Ig se delimično sežao onoga što mu se dogodilo dok je bio ispod površine vode. Ono što mu se urezalo u pamćenje je potmula, zagušujuća buka i vrtlog koji ga je vukao nadole. Imao je osećaj da je upao u strahotnu bujicu izgubljenih duša i da je, lišen svakog postojećeg poretka, prognan sa zemlje nazad u prvobitni haos. Bio je prestravljen pomišlju da nas to čeka nakon smrti. Bio mu je oduzet ne samo život već i bog, ideja boga, nada, razum, verovanje da se stvari dešavaju s razlogom, da uzrok prethodi posledici.”

1 comment:

prosirene vene said...

iznenadjujuce dobar film i iskreno da nije bilo filma ni knjigu ne bi procitao