28.8.06

Film "Šaptač" (The Horse Whisperer)Tom Booker: Ponekad, ono što nam izgleda kao predaja, nije predaja. Već se radi o tome, šta se dešava u našim srcima. O tome, što u jednom trenutku potpuno jasno možemo da vidimo život takav kakav je, i sposobni smo da ga prihvatimo jer želimo da budemo iskreni prema sebi ma koliko to bola da povlači. Jer, u suprotnom, bol neiskrenosti i iluzije je mnogo, mnogo jači.

*

Grace: Da li se ti ičega bojiš Tome?
Tom Booker: Starenja. Bojim se da ću jednoga dana biti neupotrebljiv.

*

Annie: Čula sam da vi pomažete ljudima kada imaju probleme sa konjima?
Tom Booker: Tačnije, ja pomažem konjima jer imaju probleme sa ljudima.

No comments: