22.1.09

Herman Hese "Razmatranja i pisma"

 art credits: utopic man

"Nemoj uzimati uzor! Uzori su nešto čega nema, nešto što ti sam sebi stvaraš i praviš."

"Ništa nije napolju. Ništa nije unutra. Jer što je napolju - unutra je."

"Čovek na putu izmedju životinje i daleke čovekove budućnosti, ima uvek mnogo, beskrajno mnogo u sebi da sputava, da skriva, da poriče, da bi bio pristojan čovek, sposoban da se prilagodi društvu. Čovek je pun životinja, pun prasveta, jedva ukrotivih nagona surove samoživosti."

No comments: