28.9.08

Film "Rašomon"- Commoner: Postoji li iko ko je stvarno dobar? Možda je dobrota samo jedna praznoverica... Čovek zapravo u težnji da zaboravi ono loše, veruje da će ga zatreti čineći dobro. Tako je lakše.

- Commoner: Ljudski je lagati... većinu vremena ne možemo biti iskreni ni pred samim sobom.

- Priest: Čovek je ubijen...
Commoner: Pa? Samo jedan? Baciš li samo pogled preko ove kapije videćeš bar pet-šest leševa... oni nikoga ne uznemiruju.

- Priest: Jedino mrtav čovek ne laže.

No comments: