12.1.08

Lorens Darel "Aleksandrijski kvartet"

"Osećala sam kao da mu dugujem izvinjenje, a ipak me je uvredila nametljivost ljubavi koju nikada nisam tražila od njega."

No comments: