11.1.07

Lorens Darel "Aleksandrijski kvartet"

"Postoje samo tri stvari koje se mogu uraditi sa ženom. Možeš da je voliš, da patiš zbog nje ili da je pretvoriš u književnost."

No comments: