26.6.06

Herman Hese "Stepski vuk"

art credits: MultiCurious
"Ako ti je za svako zadovoljstvo potrebna dozvola sveta - onda si doista za žaljenje!"

"Moja duša je ponovo počela da diše. Moje oči su ponovo progledale, i u trenucima sam strasno naslućivao da je dovoljno da sakupim rasuti svet slika, da treba samo na stepen slike da podignem ovaj 'harihalerovski' život stepskog vuka kao celinu, pa da i sam udjem u svet slika i postanem besmrtan. Zar svaki čovečji život ne znači zalet i pokušaj prema tom cilju?"

No comments: