11.5.06

Bernhard Šlink


art credits: Sebastien Tabuteaud

"Dvoje ljudi koji se vole, nekad se podnose bolje, nekad slabije, a nekad se ne podnose. To je tako. Koliko često smeju da izbijaju svadje – za to ne postoji norma. Nije uostalom ni reč o tome da li se ljudi podnose, već o tome da li se trpe… O tome, da li trpe jedan drugog kao što trpi svoj svoga ili se ne trpe jer nisu sa sebi sličnim… O tome, da li odustaju od onoga što ih deli ili se toga i dalje drže…"

No comments: